• no
  • en

Vanlige spørsmål

Er det vanskelig å laste opp filer på intranettet?
Nei, intranettet er tilpasset for opplasting av transkripsjonsmaterial og er smidig å bruke for deg som kunde. Hvis du trenger hjelp med noe, så er vi tilgjengelige på chat, e-post eller telefon. For mer informasjon om intranettet, se «Sånn fungerer det».
Hvilke språk kan dere transkribere på?
Vi transkriberer på norsk, svensk og engelsk. Samme lave pris gjelder uansett hvilket språk du trenger å få transkribert.
Hvor nøyaktig transkriberes det som sies?
Vår oppgave er å gjengi et talt språk i skrift med så stor nøyaktighet og lesbarhet som mulig. Vi foretar ingen redaksjonelle endringer på språkbruk eller grammatikk, derimot så plukker vi bort ord som «jo», «ehm» og lignende, der de bare brukes som fyllord. Vi tilbyr også Eksakt transkribering til en litt høyere pris, og der transkriberer vi alt som sies, inklusive fyllord. Les mer om vår transkripsjon her.
Hvor raskt kan jeg få filene mine transkriberte?
Vi tilbyr transkripsjon innen ett, to eller sju døgn, hvor en senere leveranse gir en lavere pris. Det gjør at du som kunde kan velge den leveransetiden som passer deg best, uten å behøve å betale for mye.
Hvordan garanterer dere sikkerhet og konfidensialitet?
Sikkerheten for våre kunders materiale er noe av det viktigste for oss. Intranettet vårt bruker en 128-bits sikkerhetsklassifisert kryptering som gir en høy og pålitelig sikkerhet. Samtlige av våre medarbeidere tildeles Norton Antivirus nyeste premiumpakke. Alle medarbeidere har gjennomgått opplæring i å håndtere konfidensielt materiale og skriver under en konfidensialitetsavtale.
Hvor store lydfiler kan jeg laste opp?
Så store og så mange som du vil! Vi har både lang erfaring og stor kapasitet, så vi kan arbeide med store mengder lydmateriale uten problem. Hvis du laster opp store mengder lydmateriale med leveranse innen et døgn, så kan det derimot være lurt å ta kontakt med oss og forsikre deg om at vi kan levere det når du trenger det.
Hvordan påvirkes prisen min av kvaliteten på innspillingen?
Oftest så er de lydfilene vi får inn av god kvalitet. I enkelte tilfeller så kan kvaliteten være litt dårlig. Det kan for eksempel være på grunn av at mikrofonen har blitt plassert for lang bort fra intervjuobjektet, at det er bakgrunnsstøy, eller at personene prater i munnen på hverandre. Om dette er tilfelle så tilkommer det en ekstra kostnad på 250 kroner per lydtime, da det påvirker tiden det tar å transkribere filen. Hvis vi merker at filen er av dårlig kvalitet, så tar vi kontakt med deg som kunde med en gang. Les mer om vår prissetting her.
Hvordan ser en ferdig tekstfil ut som dere leverer til kunden?
Gå inn på siden «Hvordan vi jobber» for å se eksempel på hvordan en transkribert tekstfil kan se ut når den er ferdig.
Kan jeg sende inn et helt prosjekt og få det transkribert?
Så klart! Hvis du laster opp store mengder lydmateriale med leveranse innen et døgn, så kan det derimot være lurt å ta kontakt med oss og forsikre deg om at vi kan levere det når du trenger det.