• no
  • en

transkripsjon

Vår oppgave

Å spille inn lyd er en utmerket måte å samle inn informasjon på. Vil du derimot kunne arbeide videre med materialet som du har samlet inn, så er ikke informasjon i lydform helt optimalt. Det kan for eksempel være vanskelig å finne igjen spesifikke deler av informasjonen, og mulighetene for analysering er begrensede.
Det er her vi kommer inn i bildet!

Vi hjelper deg gjennom å transkribere ditt material. Det betyr at vi gjør om det talte språket til skrift. Med andre ord så skriver vi ned alt som sies til tekst.

Hvorfor transkribere?

● Gjør det enklere å finne spesifikke deler i materialet.
● Gjør det mulig med dypere analyser.
● Gjør materialet tilgjengelig for personer med nedsatt hørsel.
● Gjør det lettere å lagre.

Vår transkribering

Som transkriptører elsker vi å lytte og skrive. Vi er derimot ikke journalister som gjør egne tolkninger og kan sette sitt personlige preg på teksten. Vi skal på en upartisk måte skrive ned akkurat det som sies, og samtidig fange opp nyansene i det som sies med henhold til tempo, eventuelle uttrykk for tvil og annet som ikke lar seg uttrykke kun gjennom bruk av bokstaver. Det kan høres vanskelig ut, noe det også er!
Derfor har vi et system for hvordan vi transkriberer, og det gjør at vi kan fange opp denne typen av uttrykk. Et felles system sikkerstiller også at alle våre medarbeidere transkriberer på den samme måten.
I vår grunntranskripsjon så sørger vi for å fange opp alt som sies. For å øke lesbarheten i teksten, så plukker derimot bort visse ord under forutsetningen at de ikke tilfører noe til transkripsjonen. Se nedenfor for eksempler på hva vi plukker bort for å gjøre teksten mer leselig for deg.

● Vi tar ikke med fyllord, men mindre ordene tilfører informasjon og gir teksten mening. Vanlige fyllord er «jo» og «liksom».
● Vi tar ikke med gjentakelser og stamming, hvis ikke dette tilfører noe til teksten.
● Vi tar ikke med bekreftende lyder eller ord som skjer mens en annen deltager prater, hvis ikke dette tilfører noe til teksten. Det kan for eksempel handle om gjentatte «Mm», mens en annen deltager prater.
● Vi tar ikke med verbale uttrykk som «eh». Vi markerer derimot i teksten når en deltager avbryter et ord eller et resonnement, da dette kan tolkes som at deltageren nøler eller er usikker.

For å kunne tilby en tjeneste som passer akkurat deg og dine ønsker, så kan du så klart velge hvordan du vil at vi skal transkribere. Det kan for eksempel handle om at du vil at absolutt alt skal skrives ned, til og med fyllord og stamming. Du kan lese mer om hvilke valg du kan legge til på siden om vår prissetting.

Har du andre spesielle ønsker for hvordan ditt material skal transkriberes, så kan du alltid kontakte oss, og så ordner vi det!

Våre skriveregler

Vi følger norske skriveregler når vi transkriberer. For å gjøre teksten mer leselig så gjør vi visse endringer i og med at vi går fra talemål, til skriftspråk.

● Vi endrer typisk talemål til skriftspråk. Vi skriver for eksempel ikke på dialekt, så alle dialektord gjøres om til bokmål, med mindre de utgjør en viktig rolle og tilfører noe til transkripsjonen, eller om de ikke har en motsvarighet på bokmål.
● Vi markerer i teksten når saker og ting skjer i lydfilen, for eksempel når noen ler eller gråter.

Når vi ikke hører

En sjelden gang kan det hende at vi ikke kan oppfatte hva som sies. Det kan være på grunn av at noen prater i munnen på hverandre, at lydkvaliteten er dålig eller at det er et faguttrykk som er vanskelig å oppfatte. Når dette skjer, så skriver vi «hører ikke», og så setter vi inn en tidsangivelse sånn at du selv lett skal kunne finne det aktuelle ordet i lydfilen og prøve å høre hva som sies.

 

Konfidensialitet

Det er viktig for våre kunder å kunne føle seg trygge på at de filene man har lastet opp, håndteres på en trygg måte og ikke havner i feil hender. Derfor tar vi sikkerheten og konfidensialiteten på alvor når det gjelder våre kunders materiale.

Å arbeide med integritet er en av de viktigste verdiene i Transkribers virksomhet, og det er noe som gjennomsyrer hele organisasjonen. Samtlige ansatte i Transkriber har signert en konfidensialitetsavtale som tydelig regulerer hvordan konfidensiell informasjon skal håndteres, og der framgår at det ikke er tillatt å dele denne slags informasjon med en tredjepart.

Vi prater aldri med noen utenforstående om lydfilenes innhold eller om hvem oppdragsgiveren er.
 

Sikkerhet

Når du laster opp en fil, er det bare et begrenset antall personer som har tilgang til den; din personlige prosjektleder, samt den/de medarbeidere som skal utføre transkripsjonen. Intranettet er beskyttet med et 128-bits sikkerhetssertifikat og kontoen din plasseres på en separat SQL-database. Dette gir et høyt sikkerhetsnivå og beskytter filene dine mot inntrenging.

Når oppdraget er ferdig, så lar vi den transkriberte filen ligge på serveren vår i en uke før den automatisk slettes. Hvis du som kunde ønsker at lyd- og tekstfil skal ligge lagret på den krypterte serveren vår lenger enn dette, så kan vi ordne det.

Alle Transkriber-medarbeidere har Norton Antivirus Premium og får løpende gjennomgå opplæring i IT-sikkerhet.