• no
  • en

Hvilke språk kan dere transkribere på?

Vi transkriberer på norsk, svensk og engelsk. Samme lave pris gjelder uansett hvilket språk du trenger å få transkribert.