• no
  • en

Kan jeg sende inn et helt prosjekt og få det transkribert?

Så klart! Hvis du laster opp store mengder lydmateriale med leveranse innen et døgn, så kan det derimot være lurt å ta kontakt med oss og forsikre deg om at vi kan levere det når du trenger det.