• no
  • en

Hvordan ser en ferdig tekstfil ut som dere leverer til kunden?

Gå inn på siden «Hvordan vi jobber» for å se eksempel på hvordan en transkribert tekstfil kan se ut når den er ferdig.