• no
  • en

Hvordan påvirkes prisen min av kvaliteten på innspillingen?

Oftest så er de lydfilene vi får inn av god kvalitet. I enkelte tilfeller så kan kvaliteten være litt dårlig. Det kan for eksempel være på grunn av at mikrofonen har blitt plassert for lang bort fra intervjuobjektet, at det er bakgrunnsstøy, eller at personene prater i munnen på hverandre. Om dette er tilfelle så tilkommer det en ekstra kostnad på 250 kroner per lydtime, da det påvirker tiden det tar å transkribere filen. Hvis vi merker at filen er av dårlig kvalitet, så tar vi kontakt med deg som kunde med en gang. Les mer om vår prissetting her.