• no
  • en

Hvor nøyaktig transkriberes det som sies?

Vår oppgave er å gjengi et talt språk i skrift med så stor nøyaktighet og lesbarhet som mulig. Vi foretar ingen redaksjonelle endringer på språkbruk eller grammatikk, derimot så plukker vi bort ord som «jo», «ehm» og lignende, der de bare brukes som fyllord. Vi tilbyr også Eksakt transkribering til en litt høyere pris, og der transkriberer vi alt som sies, inklusive fyllord. Les mer om vår transkripsjon her.