• no
  • en

Bli en del av vårt team

Transkriber er et firma i vekst. Vi er alltid interesserte i å få kontakt med motiverte, driftige og kompetente mennesker. Som ansatt hos oss så begynner du med en prøveansettelse i seks måneder. Hvis begge parter er fornøyde og vil fortsette så overgår ansettelsen til en fast ansettelse. I en slik ansettelse kommer arbeidsgiver og ansatt løpende overens om arbeidstid og mengde.

Som ansatt melder du fra løpende når og hvor mye du vil jobbe. I gjennomsnitt bør du kunne jobbe 15 timer i uken, men det kan forekomme variasjoner i løpet av året.

Hva innebærer transkripsjon?

Å transkribere innebærer at man overfører talespråk til skriftspråk. Man skriver med andre ord ned hva mennesker sier. Ofte handler det om forskjellige slags intervjuer som skal lagres i skrevet format for etterarbeid. For å bli en bra transkribent kreves det at man kan skrive raskt og at man lytter nøye. I praksis innebærer det at transkribenten skriver ned ordene i den rekkefølgen som de sies, og ikke i den rekkefølgen som det føles mest naturlig å skrive dem.

Å bli en del av Transkriber passer deg som:

■ Vil bestemme selv når du jobber. Du markerer selv de tidene du ønsker å jobbe. Dukker det opp noe uforutsett der hvor du hadde markert ønsket arbeidstid? Ikke noe problem, vi fikser det.
■ Vil styre selv hvor du jobber fra. Fra hjemmet, fra ferieturen, fra hytta – du velger selv hvor du utfører arbeidet, så lenge det ikke går ut over konfidensialiteten.
■ Ikke har en alt for regelmessig og detaljplanlagt hverdag. Det er en fordel om du er fleksibel og kan jobbe litt ut fra behov og arbeidsmengde.
■ Vil ha en interessant ekstra- eller deltidsjobb over en lengre periode.
■ Er målbevisst, driftig og villig til å jobbe!
■ Vil ha en tilstedeværende arbeidsgiver som bryr seg om deg og din utvikling.

Våre forventninger til deg som medarbeider:

■ Du har mulighet til å jobbe minst 15 timer i uken i snitt.
■ Du skriver raskt og du er nøye, eller har vilje til å trene opp disse egenskapene.
■ Du har god kunnskap om det språket du vil transkribere på.
■ Du utdanner deg eller har en relevant utdanning for jobben.
■ Du tar fullt ansvar for arbeidet ditt og forpliktelsene dine.
■ Du har eller vil sette tydelige mål for ditt profesjonelle liv.

Det er en fordel om du har gode kunnskaper i mer enn ett av språkene norsk, svensk, finsk og dansk. Vi utruster deg med alt utstyr og programvare, unntatt datamaskin, som du trenger for å kunne utføre arbeidet.

Virker dette interessant? Send søknad og CV til kristin@transkriber.no så snakkes vi!